Porfix

Porfix murovacie materiály

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý je dnes už pojmom pre generácie stavbárov i užívateľov.
Neustále prichádza s inováciami, ktoré vylepšujú možnosti stavieb i komfort bývania.
Moderný materiál umožňuje prispôsobiť projekt aj tým najneobvyklejším požiadavkám a spĺňa najvyššie kvalitatívne štandardy i ekologické normy.
– tvárnice
– priečovky
– nosné preklady
– nenosné preklady
– stropný systém
– lepidlo

PORFIX – pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany je spoločnosť s najdlhšou tradíciou výroby pórobetónu na území Slovenska a Čiech.
Jej história siaha až do konca 50-tych rokov minulého storočia.
Za viac ako polstoročie produkcia murovacieho materiálu prekročila objem 13 miliónov metrov kubických.
Toto množstvo predstavuje státisíce bytových jednotiek a tisíce občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.porfix.sk