Ytong

murovacie systemy_Ytong

Systém stavebných komponentov Ytong – jednoduchá cesta k úspornému a kvalitnému bývaniu
Systém stavebných pórobetónových komponentov Ytong je bez preháňania šikovné riešenie stavby od projektu po celý životný cyklus stavby. Profesionáli aj svojpomocní stavebníci oceňujú rýchlosť, jednoduchosť a úspornosť Ytongu. Navyše jeho výrobca poskytuje odborné poradenstvo a rad služieb, ktoré zjednodušia prácu pri projekte aj výstavbe.

Unikátna kombinácia praktických vlastností
Zloženie Ytongu je veľmi prosté – vzniká z cementu, kremičitého piesku, vápna a vody. Navyše vďaka jeho vyľahčeniu obsahuje milióny vzduchových pórov. Výsledkom sú ľahké tvárnice, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, sú nehorľavé, minimalizujú podmienky pre vznik plesní a nepodporujú vznik tepelných mostov. Práca s týmto materiálom je veľmi rýchla, ušetrí sa preto čas výstavby. Pretože sa pórobetón dobre opracováva, spracuje sa skoro všetok a murovanie je tak takmer bezodpadové. Dôležitou vlastnosťou je, že si svoje vlastnosti necháva aj po opracovaní. Veľmi ľahko sa v ňom robia všetky rozvody a inštaluje zariadenie interiéru.

Systém dielov od suterénu po strechu
Systém Ytong ponúka jednotlivé diely doslova od suterénu po strechu a vďaka nim sa stavanie podobá skladačke. Komponenty na seba presne nadväzujú, preto je možné vytvoriť naozaj homogénnu hrubú stavbu, čo je dôležité pre výsledné tepelnoizolačné vlastnosti a celkovú klímu. Použitie masívnych striech z tohto systému prispieva k celoročnému tepelnému komfortu, pretože zabraňuje letnému prehrievaniu a nahradí klimatizáciu podkrovných priestorov. Masívny strop má okrem uľahčenia stavebných prác aj rad výhod, napríklad zvukovú izoláciu, tlmenie zvuku pri chôdzi a tiež prispieva k tepelnej pohode, pretože akumuluje teplo. Do portfólia Ytongu patria taktiež schody, zhotovené na mieru podľa vašej projektovej dokumentácie. Montáž je rovnako veľmi jednoduchá a schodisko je okamžite používateľné.

Odborné služby
Výrobca ponúka rad odborných služieb v ktorejkoľvek fáze projektu – patria k nim napríklad výpočet materiálu a plány kladenia. Svojpomocní stavebníci potom využívajú služby Ytong majstrov napríklad pri založení rohov stavby či zapožičanie náradia pre opracovanie materiálu.

Produkty Ytong:
– obvodové steny
– vnútorné nosné steny
– priečky
– obmúrovky
– preklady
– schody
– náradie
– doplnkový sortiment

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.ytong.sk