Jutel

JUTEL2 logo
Firma Vám už od roku 1992 ponúka široký sortiment
– stavebného náradia (hladítka, miešadlá, kelne, plachty, násady, metly, kladivá, sekery, vedrá a iné)
– maliarskeho náradia (štetce, valčeky, zakrývacie fólie a iné)
– železiarskych produktov (závesy, kliny)
– vykurovacej techniky (bojlere, solar. kolektory, pece a iné)
– brusiva a brúsneho materiálu (výseky, archy, role, kefy, br. pásy, kotúče a iné)
– plastových a hliníkových okien a dverí
– strešných krytín
– pracovného oblečenia a rukavíc
– miešačiek

Veľkoobchod sa zameriava na predaj tovaru nielen pre malé prevádzkarne a obchody, ale aj veľké národné a nadnárodné firmy pôsobiace v oblasti stavebníctva.

Našou snahou je neustále sa prispôsobovať požiadavkám našich zákazníkov a trhu. Neustále sa snažíme vyhľadávať a uvádzať na trh zaujímavé novinky. Intenzívne pracujeme na zlepšovaní našich služieb a v neposlednom rade sa stále snažíme priniesť kvalitné výrobky v čo najlepšej možnej cene.
Počas celého roka pripravujeme pre našich zákazníkov zaujímavé akcie a ponuky.

Našou hlavnou prioritou je neustály vývoj logistiky tak, aby sme boli kedykoľvek schopní uspokojiť požiadavky našich zákazníkov
a dodali objednaný tovar včas a v dostatočnom množstve.

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.jutel.sk