Sika

stavebna chemia, cement_sika

Sika je úspešná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti vývoja a výroby produktov a systémov pre lepenie, tmelenie, tesnenie, zosilňovanie a ochranu v stavebníctve a v automobilovom priemysle. Značka Sika je synonymum pre inovácie, kvalitu a servis. Sika sa neustále usiluje o využitie rastového potenciálu vo všetkých cieľových trhoch s cieľom dosiahnuť vedúce postavenie na trhu a vytvoriť udržateľný rast.

– Výroba betónu a cementu
– Podlahy
– Zalievanie a kotvenie
– Nátery na oceľ
– Strechy
– Fasády
– Tmelenie a lepenie
– Hydroizolácie stavieb
– Oprava a ochrana betónu
– Injektáže
– Zosilovanie nosných konštrukcií
– Tesnenie škár

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.sika.sk