Cemix

zateplenie, omietky, lepidla_cemix
Spoločnosť Cemix, s.r.o. so sídlom vo Veľkých Levároch patrí medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu.
Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 10 rokov. Svoju produkciu ponúka pod tradičnou a dlhodobo zavedenou značkou Cemix, známou nie len v SR, v Českej republike ale aj v rámci celého stredoeurópskeho trhu.

Sortiment stavebných hmôt predstavuje takmer 200 druhov balených a voľne ložených materiálov v produktových skupinách ponúkajúcich
– murovacie malty
– omietkové zmesi

– tepelno-izolačné a ľahčené omietky
– malty
– ušľachtilé štruktúrované minerálne a pastovité omietky
– mozaikové omietky
– lepidlá na keramiku a zatepľovacie systémy
– škárovacie hmoty
– cementové potery
– liate podlahové hmoty
– samonivelizačné stierky
– sanačné a odvlhčovacie omietky
– fasádne farby
– penetrácie
– stavebná chémia

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.cemix.sk