Knauf

zateplenie, omietky, lepidla_knauf

KNAUF vyrába stavebné systémy. Tieto systémy zjednodušujú projektovanie aj samotnú výstavbu a ponúkajú zmysluplné a kompletné riešenia.

Neustálou kontrolou kvality vstupných surovín, a taktiež našich konečných produktov a systémov, získavame dôveru našich zákazníkov.
Pomáhame im uskutočnovať ich predstavy a zároveň sa staráme o ich zdravie.

Celá existencia nášho podniku je priamo spätá so základnou surovinou – so sadrou.
Táto spätosť so zemou zosilňuje naše vedomie zodpovednosti za ekológiu a ekonomiku.

Viac informácií o produktovom portfóliu môžete získať na našej internetovej stránke
www.knauf.sk